Fastligger

Hjælp os med at holde Bork Havn Camping pæn og ordentlig ved at overholde nedenstående!

Vi vil gerne have en pæn og ordentlig plads – og der skal være plads til alle – derfor er der nogle regler man skal overholde!
Fastligger regler – knap der skal trykke på for at de kommer op
 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattende personer.
 • Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt.
 • Alle personer skal navngives, stedfortræder kan ikke benyttes, heller ikke ved salg af vogn.
 • Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt.
 • Du kan opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt pr. plads.
 • På pladsen må der ikke lægges fliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Pladsen skal være pænt ryddet op hver gang den forlades.

Afregning af strøm

 • El aflæses sidste dag i sæsonen, og betales før endelig afrejse.

Parkering

 • Der må kun holde én bil parkeret pr. plads.
 • Bilen skal parkeres indenfor campingenheden.
 • Gæster parkerer på p-pladsen udenfor bommen eller andet sted i Bork Havn .
 • Det er ikke tilladt, at oplade EL-biler på pladsen.

Affald

 • Affald skal i containerne
 • Flasker skal i flaskecontainer og dåser i dåsecontainerne.
 • Storskrald og haveaffald skal på genbrugspladsen i Bork Havn/ åbent mandag/onsdag/fredag og lørdag.

Bommen

 • Bommen er lukket mellem kl. 23.00 og 07.00
 • Der må ikke køres bil på pladsen mellem kl. 23.00 og 7.00

Fraflytning

 • Når din fastligger-periode er forbi skal enheden ryddes op, jævn evt. huller, slå græs, klip hæk m.m.
 • Der gives ikke refusion i forbindelse med fraflytning i løbet af en sæson.

Gæster

Gæster skal melde sig i receptionen før besøg, hvilket I bedes sørge for, når I får gæster.

 • Daggæster voksen (7.00 – 23.00) kr. 10,-
 • Daggæster børn kr. 10,-
 • Overnattende gæster voksen kr. 85/95
 • Overnattende gæster børn kr. 45/50

(Efter kl. 23.00 er det overnatningstakst.)

 • Gæstekort til daggæster gældende for hele sæsonen (max. 5 personer – ved flere betales dagstakst for resten) kr. 300,-
 • Gæstekort til overnattende navngiven barnebarn gældende for hele sæsonen kr. 300,-
 • Gæstekort til overnattende navngiven voksen gældende for hele sæsonen kr. 600,-

Booker og betaler man for en sæsonplads, accepterer man samtidig Bork Havn Campings regler.

Har du nogen spørgsmål, så kontakt os gerne.

Misvedligehold af ovenstående faktureres med et mindste gebyr på 500 kr. Medfører misvedligeholdet arbejde udover ½ time, lægges ekstra gebyr oveni.